Home >> Shakuhachi Flute >> Shakuhachi Books/Scores >> Shakuhachi Ginei, Kinko

Shakuhachi Ginei, Kinko

Currency:Shakuhachi Ginei, Kinko


Product #: 00B0207
Price: ¥2,750 /
Stock: 
In StockRating:
0.0/5 ( vote cast)


Haru wo Saguru, Asamamagouta, Isobushi, Kurodabushi, Konan no Haru, Kayano no Ame, Tankaibushi, Oiwake no Uta, Shiretokoryojo, Kougen no Tsuki and more.
Texts in Japanese only.


© 2020 Mejiro Co., Ltd. All Rights Reserved