Home >> Shakuhachi Flute >> Shakuhachi Books/Scores >> Guidebook for Minyo Shakuhachi, Kinko

Guidebook for Minyo Shakuhachi, Kinko

Currency:Guidebook for Minyo Shakuhachi, Kinko


Product #: B0016
Price: ¥2,750 /
Stock: 
Ships within 3 daysRating:
0.0/5 ( vote cast)


Kurodabushi, Itsuki no Komotiuta, Sansa-shigure, Tsugaruyama uta, Mogamigawa Funauta, Hidekobushi, Kisarazu Jinku, Sotoyamabushi, Suo Magouta, Komoro Magouta and more.
Texts in Japanese only.
 


© 2020 Mejiro Co., Ltd. All Rights Reserved