Home >> Shakuhachi Flute >> Shakuhachi Books/Scores >> Tozan Shakuhachi Hit Collection1 (Enka)

Tozan Shakuhachi Hit Collection1 (Enka)

Currency:Tozan Shakuhachi Hit Collection1 (Enka)


Product #: B0246
Price: ¥3,080 /
Stock: 
Ships within 3 daysRating:
0.0/5 ( vote cast)


122 famous enka tunes. Inochi Kurenai, Echizen Misaki, Ettou Tsubame, Kawano Nagare no Youni, Kitaguni no Haru, Subaru, Hisame, Yagiri no Watashi, Michinoku Hitori Tabi, Mago, Nada Sousou, Mushaku Ryojo and many others.Tozan only.


© 2020 Mejiro Co., Ltd. All Rights Reserved