Home >> Shinobue Flute >> Shinobue Books,Scores >> Shinobue playing guide and melodies Vol.1 (With CD)

Shinobue playing guide and melodies Vol.1 (With CD)

Currency:Shinobue playing guide and melodies Vol.1 (With CD)


Product #: B9048
Price: ¥3,190 /
Stock: 
Sold Out


Rating:
0.0/5 ( vote cast)


Our of Print

Both numeric and western notation. Tracks:Aiueo / Iroha ni / Ichiban boshi / Yuyake koyake / Gan gan / Ume no hana / New Year's February / Nabe nabe sore nuke / Kurenai momiji / Imamushi korogorogoro / Tsuru tsuru / Hotarukoi (I) / Oyama no koasagi (Lullaby) / Kaerero ga naku kara / Uchi no sendan no ki / Tsuki / Hitori de sabishi / Hinomaru / Oyaire / Akashashinundunchi / Nenen kororiyo / Oshogatsu / Haru no ogawa / Hare / Mushi no uta / Fuji no yama / Hiitashi hiraita / Hinomaru Oyare / Akatashindunchi / Nenen kororiyo / Oshogatsuki / Haru no Ogawa / Hamachidori / Usagi / Mushi no koe / Fuji no yama / Hiraita hiraita / Chifukuyama / Hotarukoi (2) / Tenma no ichi / Hitome futome / Oboro Tsukiyo / Minato / Donpan bushi / Chazukuri / Yurikago no uta / Yashi no mi / Kimigayo / Kokirikobushi / Kushi Honbushi/Hideko-bushi/Kiso-bushi/Noe-bushi/Dekansho-bushi/Asatoya-yunta/Soran-bushi

CD performed by the author, Akio Obara on 7-hon choshi. Written in Japanese.


© 2024 Mejiro Co., Ltd. All Rights Reserved