Home >> Shinobue Flute >> Shinobue Books,Scores >> Shinobue playing guide and melodies Vol.3

Shinobue playing guide and melodies Vol.3

Currency:Shinobue playing guide and melodies Vol.3


Product #: B9047
Price: ¥2,160 /
Stock: 
Ships within 5 daysRating:
0.0/5 ( vote cast)


Both numeric and western notation. Tracks: Aoba no fue, Kitaguni no haru, Yosakoi bushi, Hirosaki nebuta, Awa odori, Chakkiri bushi, Edo matsuri bayashi, Rokudan (partially), Chidori no kyoku, Ringo oiwake, Komoro magouta, Esashi oiwake and others. (*This does not come with CD/Written in Japanese)


© 2018 Mejiro Co., Ltd. All Rights Reserved