Home >> Shakuhachi Flute >> Shakuhachi CD/DVD/Recordings >> Kokan Shakuhachi 1 Color of Tone by Satoshi Shimura

Kokan Shakuhachi 1 Color of Tone by Satoshi Shimura

Currency:Kokan Shakuhachi 1 Color of Tone by Satoshi Shimura


Product #: C0226
Price: ¥3,190 /
Stock: 
Ships within 3 daysRating:
0.0/5 ( vote cast)


1.Koku 2.Myoan Taizan-ha Shika no Tone 3.Takiochi no Kyoku 4.Rempoken Kizenken Hikyoku Tsuru no SugomoriKokan(ancient) shakuhachis used for the recordings are rare collection of Hamamatsu Museum of Musical Instruments. (Such as Kogetsu and Matano Shinryu.)


© 2023 Mejiro Co., Ltd. All Rights Reserved