Home >> Shakuhachi Flute >> Shakuhachi Bestsellers >> CD Shakuhachi no Shinzui -Sankyoku Gasso

CD Shakuhachi no Shinzui -Sankyoku Gasso

Currency:CD Shakuhachi no Shinzui -Sankyoku Gasso


Product #: C0082
Price: ¥13,200 /
Stock: 
Ships within 3 daysRating:
0.0/5 ( vote cast)


Re-issued!! (2017)

By Goro Yamaguchi. Kinko style

Disc 1: Meisho-Miyage/ Nebiki no Matsu/ Zangetu Disc 2: Tamagawa/ Yaegoromo/ Iso Chidori Disc 3: Nana Komachi/ Uji Meguri/ Hagi no TsuyuDisc 4: Enoshima no Kyoku/ Nasuno/ Kogo no Kyoku(NOTE: NOTATION is unavailable for the CD set) (Koto players include: Toshiko Yonekawa (National Treasure), Kinichi Nakanoshima, Kunie Fujii, Kiyoko Miyagi and many others)


© 2020 Mejiro Co., Ltd. All Rights Reserved