Home >> Shakuhachi Flute >> Shakuhachi Bestsellers >> CD Shakuhachi -The Essence of Japanese Traditional Music, Zenyoji Keisuke

CD Shakuhachi -The Essence of Japanese Traditional Music, Zenyoji Keisuke

Currency:CD Shakuhachi -The Essence of Japanese Traditional Music, Zenyoji Keisuke


Product #: C0255
Price: ¥3,300 /
Stock: 
Ships within 3 daysRating:
0.0/5 ( vote cast)


Performer: Keisuke Zenyoji   Recorded in Sept 10, 2013
 
1.Tori/Kadoduke/Hachigaeshi (Nezasaha-Kinpuryu)
2.Reibo (Shoganken)
3.Sanya(Echigo Myoanji)
4.Shika no tone (Kinko-ryu)
5.Koku (Hudaiji)
6.Choushi (Hudaiji)
7.Azuma no Kyoku (Ichyoken)


© 2024 Mejiro Co., Ltd. All Rights Reserved