Home >> Shinobue Flute >> Shinobue Books,Scores >> Shinobue playing guide and melodies Vol.2

Shinobue playing guide and melodies Vol.2

Currency:Shinobue playing guide and melodies Vol.2


Product #: B9046
Price: ¥1,728 /
Stock: 
Ships within 5 daysRating:
0.0/5 ( vote cast)


Both numeric and western notation. Tracks: Mura matsuri, Sato no aki, Sunayama, Takedano komoriuta, Shiretoko ryojo, Nagamochi uta, Kawano nagareno youni, Princess mononoke, Sen no kaze ni natte, Rokudan, Nambu Ushioi uta, Aoba no fue, Etenraku and others. (*This does not come with CD/Written in Japanese)


© 2019 Mejiro Co., Ltd. All Rights Reserved