Home >> Shakuhachi Flute >> Shakuhachi Books/Scores >> Japanese Melodies for Shakuhachi, Kinko

Japanese Melodies for Shakuhachi, Kinko

Currency:Japanese Melodies for Shakuhachi, Kinko


Product #: 00B0230
Price: ¥2,700 /
Stock: 
In StockRating:
0.0/5 ( vote cast)


Akagi no Komotiuta, Kasuba no Onna, Hoshi no Nagareni, Aikoku no Hana, Sumidagawa, Senyu, Naniwa Komotiuta, Tsuki no Sabaku, Kojo no Tsuki,Hakone no Yama, and more,
Texts in Japanese only.


© 2019 Mejiro Co., Ltd. All Rights Reserved