Home >> Shinobue Flute >> Shinobue Books,Scores >> Shinobue Workshop 1

Shinobue Workshop 1

Currency:Shinobue Workshop 1


Product #: B9006
Price: ¥2,420 /
Stock: 
Ships within 7 daysRating:
0.0/5 ( vote cast)


Written by Jiro Murayama. Covers everything you should know about shinobue. Practice songs: Sakura, Kojo no Tsuki, Oboro Zukiyo, Aka Tombo, Fuefuki Doshi, Ringo Oiwake, Haru yo Koi, Hotaru Koi, Soran Bushi, Mura Matsuri


© 2021 Mejiro Co., Ltd. All Rights Reserved