Home >> Shakuhachi Flute >> Shakuhachi CD/DVD/Recordings >> CD Five Metamorphoses Of Nesting Cranes by Syodo Sakai

CD Five Metamorphoses Of Nesting Cranes by Syodo Sakai

Currency:CD Five Metamorphoses Of Nesting Cranes by Syodo Sakai


Product #: C0209
Price: ¥3,024 /
Stock: 
Ships within 7 daysRating:
0.0/5 ( vote cast)


 

Award winning CD by Sakai Syodo of Chikuho school.

 

1.Futaiken Tsuru no Sugomori

2.Rempoken Kigenken Tsuru no Sugomori

3.Myoan Taizan-ha Koden Sokaku

4.Myoan Taizan-ha Tsuru no Sugomori

5.Chikuho-ryu Shakuhachi Honkyoku Tstru no Sugomori

 


© 2019 Mejiro Co., Ltd. All Rights Reserved